مسابقات سال چهارم 2020

علی صفرپور   ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۱

شرایط آب هوا نامساعد بود پرندها روز دوم پا زدن ونفرات و مقامها اعلام نشد
آقای مولوی
آقای نیکان
اقای جلینی
آقای عطایی
آقای رباط سرپوشی
پرنده نشوندن