مسابقات سال سوم کلوپ2019

علی صفرپور   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۱

مبدا آبخوری سمنان مقصد سبزوار
مقام اول آقای علی نیکان
مقام دوم آقای علی صفرپور
مقام سوم آقای مرتضی قلعه نویی
مقام چهارم آقای بهروز مومنی
مقام پنجم آقای عباس جلینی